...
...
Ai thương yêu em Lâm minh - VŨ HẢI
...
Tiễn một người đi VŨ HẢI - Ngô Quốc Linh
...
Thà trắng thà đen VŨ HẢI - Lưu Ánh Loan
...
Sông quê VŨ HẢI
...
Sầu tím thiệp hồng Trang Anh Thơ - VŨ HẢI
...
Sầu lẻ bóng VŨ HẢI - Duy Thanh
...
Nhớ về em VŨ HẢI - Duy Thanh
...
Nhật thực VŨ HẢI
...
Đường tình đôi ngã VŨ HẢI - Lý Diệu Linh
...
Kiếp mồ côi VŨ HẢI
...
...
Đập vỡ cây đàn VŨ HẢI - Duy Thanh
...
...
Võ Đông Sơ VŨ HẢI - NSƯT Minh Vương