...
Chiếc Lá Cuối Cùng Khánh Phương
...
...
Đợi Em Mãi Rồi Nhiều ca sĩ
...
Tôn Thờ Một Tình Yêu Bằng Cường - Khánh Phương
...
Là Con Trai Thật Tuyệt Khánh Phương
...
Mong Em Luôn Mỉm Cười Khánh Phương
...
...
Giờ Tôi Đã Biết Khánh Phương
...
...
...
Khóc Cho Tình Lỡ Bằng Cường - Khánh Phương
...
...
Không Thể Yêu Em Khánh Phương
...
Lặng Yêu (Remix) Khánh Phương
...
Lặng Yêu Khánh Phương - Từ Minh Hy