...
Em Phải Quên Anh Châu Khải Phong
...
Hối Tiếc Muộn Màng Châu Khải Phong
...
Em Đã Đến Châu Khải Phong
...
Em Là Niềm Đau Châu Khải Phong
...
Anh Xin Lỗi Em Châu Khải Phong
...
...
Đừng Lo Cho Anh Châu Khải Phong
...
Kết Thúc Không Vui Châu Khải Phong
...
Khoảng Cách Đôi Ta Châu Khải Phong
...
Hy Sinh Tất Cả Vì Em Remix Châu Khải Phong
...
Nỗi Đau Mình Anh Châu Khải Phong
...
Nỗi Đau Xót Xa Châu Khải Phong
...
Chỉ Còn Nỗi Đau Remix Châu Khải Phong - Lương Gia Hùng
...
Chỉ Còn Nỗi Đau Remix Châu Khải Phong - Lương Gia Hùng
...