...
Rao Bán Vần Thơ Say Hồ Việt Trung
...
...
Đời cá độ Hồ Việt Trung
...
Có Lẽ Em Đã Quên (Dance 2018) Hồ Việt Trung - Dương Nhất Linh
...
...
Hành Trình Trên Đất Phù Sa (Remix) Hồ Việt Trung - Khưu Huy Vũ
...
Em Của Ngày Hôm Nay (Remix) A Tuân - Hồ Việt Trung
...
Anh đơn giản lắm Hồ Việt Trung
...
Cafe đắng trở lại remix Hồ Việt Trung
...
Trái tim ngục tù remix Hồ Việt Trung
...
Không đẹp mà độc Hồ Việt Trung
...
Em Của Ngày Hôm Nay A Tuân - Hồ Việt Trung
...
...
Chơi Hồ Việt Trung
...
Nhốt Em Vào Tim Hồ Việt Trung