...
Con Đường Xưa Em Đi Trang Anh Thơ - Thanh Vũ
...
Căn Nhà Màu Tím Trang Anh Thơ - Tiết Duy Hòa
...
Lý Đất Giồng Trang Anh Thơ - Sơn Đăng
...
Lưu Luyến Tình Quê Trang Anh Thơ
...
Không Phải Tại Chúng Mình Trang Anh Thơ - Khang Lê
...
Feliz Navidad Trang Anh Thơ
...
Gõ Cửa Trái Tim Trang Anh Thơ - Lê Sang
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trang Anh Thơ - Lưu Ánh Loan
...
Dù Anh Nghèo Trang Anh Thơ - Nguyễn Phú Quí
...
Đừng Nói Xa Nhau Trang Anh Thơ - Nguyên Sang
...
Trộm Nhìn Nhau Trang Anh Thơ - Lê Minh Trung
...
Sen Hồng Hư Không Trang Anh Thơ
...
Tơ Tằm Trang Anh Thơ
...
Tình Lẻ Bóng Trang Anh Thơ
...
Thương Chị Nhiều ca sĩ