...
Lời Ru Gió Nam . Trang Anh Thơ
...
Mẹ Là Quê Hương . Trang Anh Thơ
...
Bông Bười Hoa Cau . Trang Anh Thơ
...
Thương Quá Quê Nhà . Trang Anh Thơ
...
Quê Hương . Trang Anh Thơ
...
Lòng Mẹ . Trang Anh Thơ
...
...
...
Nắng Có Còn Xuân . Trang Anh Thơ
...
Chúc Xuân . Trang Anh Thơ
...
Tết Đến Rồi . Trang Anh Thơ
...
...
Chúc Xuân Trang Anh Thơ
...
...
Lý Phụ Tình Trang Anh Thơ