...
Duyên Kiếp Quốc Đại
...
Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Cẩm Ly - Quốc Đại
...
...
Vô Tình Cẩm Ly - Vân Quang Long
...
Đêm cô đơn Cẩm Ly - Vân Quang Long
...
Anh cố quên em Cẩm Ly - Vân Quang Long
...
Căn Nhà Màu Tím Quốc Đại - Kim Thoa (Hoa Hậu)
...
Chiếc Xuồng Dương Ngọc Thái - Cẩm Ly
...
Lk Thập Niên 80 Quốc Đại - Dương Hồng Loan
...
...
Lk Kỷ Niệm Nào Buồn Quốc Đại - Tố My
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Quốc Đại - Tố My
...
Giã Từ Quốc Đại - Lâm Bảo Phi
...
LK Khung Trời Ngày Xưa Đan Trường - Cẩm Ly
...
Về Đâu Mái Tóc Người Thương Quốc Đại - Phương Lan