...
Chiếc Xuồng Dương Ngọc Thái - Cẩm Ly
...
Chút Kỷ Niệm Buồn Dương Ngọc Thái
...
Đập Vỡ Cây Đàn Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
Đạo Làm Con Dương Ngọc Thái - Ngọc Sơn
...
Tủi Phận Dương Ngọc Thái
...
Ba Đứa Bạn Nghèo Nhiều ca sĩ
...
Duyên Kiếp Dương Ngọc Thái
...
Lời Em Hứa Dương Ngọc Thái
...
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Dương Ngọc Thái
...
Em Đi Trên Cỏ Non Dương Ngọc Thái - Thúy Hằng
...
Hương Sắc Miền Nam Dương Ngọc Thái - Thúy Hằng
...
Em Là Tất Cả Dương Ngọc Thái
...
Chẳng Lẽ Dương Ngọc Thái
...
Đưa Đò Dương Ngọc Thái - Phi Bằng
...
Cho Vừa Lòng Em Dương Ngọc Thái - Mai Lan