...
Khóc Cho Đấng Sinh Thành Hồ Quang Hiếu
...
Nhìn Lại Cuộc Đời Hồ Quang Hiếu
...
Phố Một Người Hồ Quang Hiếu
...
...
Tết này vui nè Hồ Quang Hiếu
...
Đứa Bé Mồ Côi Hồ Quang Hiếu
...
Yêu em trọn đời Hồ Quang Hiếu
...
Rong Rêu Hồ Quang Hiếu
...
Chỉ Còn Mình Anh Hồ Quang Hiếu
...
Mưa đêm nay Hồ Quang Hiếu
...
...
...
Ký ức Hồ Quang Hiếu - Tuyết Vân Hà
...
Anh Biết Hồ Quang Hiếu
...
Nỗi Buồn Nơi Anh Hồ Quang Hiếu - Đinh Việt Quang