...
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Nguyễn Hồng Ân
...
Chia Tay Tình Đầu Nguyễn Hồng Ân
...
Bóng Nhỏ Giáo Đường Nguyễn Hồng Ân - Hồng Ngọc
...
Mùa Xuân Đâu Đó Nguyễn Hồng Ân
...
Không Còn Mùa Thu Nguyễn Hồng Ân
...
Giấc Mơ Ngày Xưa Nguyễn Hồng Ân
...
Mẹ Yêu Nguyễn Hồng Ân
...
...
Cuộc Tình Trong Cơn Mưa Nguyễn Hồng Ân
...
Niềm Đau Chôn Giấu Nguyễn Hồng Ân
...
Dù Có Là Người Tình Nguyễn Hồng Ân
...
Tình Đơn Phương Nguyễn Hồng Ân
...
Tình Nhạt Phai Nguyễn Hồng Ân
...
Xuân Hồng Ân Nguyễn Hồng Ân
...
Xuân Ở Trong Con Nguyễn Hồng Ân