...
LK Xóm Đêm - Yêu Một Mình Giang Hồng Ngọc
...
Hạ Trắng Giang Hồng Ngọc
...
...
Mưa Lệ Giang Hồng Ngọc
...
Cỏ Úa Giang Hồng Ngọc
...
Mùa Thu Cho Em Giang Hồng Ngọc
...
Con Đường Xưa Em Đi Giang Hồng Ngọc
...
Ngày tết Việt Nam Tống Hạo Nhiên - Giang Hồng Ngọc
...
Biển Gọi Giang Hồng Ngọc