...
Thương Thầm Tuấn Quỳnh
...
Trăng hờn tủi Tuấn Quỳnh
...
Cung Đàn Có Em Tuấn Quỳnh
...
Yêu cô gái bạc liêu Tuấn Quỳnh
...
Cô Hàng Xóm Tuấn Quỳnh
...
Khúc Hát Lênh Đênh Tuấn Quỳnh
...
Yêu Cô Gái Bạc Liêu Tuấn Quỳnh
...
Mấy Mùa Thương Nhớ Tuấn Quỳnh
...
Khóc Thầm Tuấn Quỳnh
...
...
bến sông chờ 2 Tuấn Quỳnh
...
Trăng Hờn Tủi Tuấn Quỳnh
...
Mồ Côi Tuấn Quỳnh
...
Vọng Cổ Buồn Tuấn Quỳnh
...
Yêu Người Chung Vách Tuấn Quỳnh