...
Lỡ Thương Nhau Rồi Lê Sang - Kim Thoa (Hoa Hậu)
...
Tâm Sự Nàng Xuân Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Lk Trữ Tình Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Đường Xưa Lối Cũ Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Qua Cơn Mê Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Căn Nhà Dĩ Vãng Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Nói Với Người Tình Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Anh Thương Cô Út Đưa Đò Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Lỡ Thương Nhau Rồi Lê Sang - Kim Thoa
...
Nhớ Cha Lê Sang - Kim Thoa
...
Tình Muộn Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
...
...