...
Bỏ Quê Thùy Dương - Khánh Bình
...
Mộng Ước Đôi Ta Khánh Bình - Lý Thu Thảo
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Khánh Bình - Lan Vy
...
...
Chuyện Đêm Mưa Khánh Bình
...
Lk Con Đường Xưa Em Đi Khánh Bình - Lý Thu Thảo
...
Con Sáo Vô Tình Khánh Bình
...
Tình Bơ Vơ Khánh Bình - Lý Thu Thảo
...
Sài Gòn Bolero Khánh Bình
...
Khổ Vì Chữ Ghen Khánh Bình
...
Chuyện Hoa Sim Khánh Bình
...
...
...
Chuyện Một Người Đi Diễm Thùy - Khánh Bình
...
Cố Quên Con Đò Khánh Bình