...
Người Tình Không Đến Ngọc Hân - Khánh Bình
...
Nối Lại Tình Xưa Hương Lan - Khánh Bình
...
Nỗi Lòng Muôn Dân Khánh Bình
...
Phận Bạc Ngọc Hân - Khánh Bình
...
Nói Với Người Tình Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Con Đường Mang Tên Em Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Hương Tóc Mạ Non Ngọc Diệu - Khánh Bình
...
...
Nếu Chúng Mình Cách Trở Hà Vân - Khánh Bình
...
13 Miền Sông Nước Nhiều ca sĩ
...
Bốn Chữ Lắm Khánh Bình
...
...
Đường Về Hai Thôn Khánh Bình - Ánh Linh
...
Ngày Em Đi Khánh Bình
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình