...
Thương Về Trà Vinh Ngọc Kiều Oanh
...
Về Thăm Phú Giáo Quê Em Ngọc Kiều Oanh
...
Bình Dương Một Khúc Tình Quê Ngọc Kiều Oanh - Vương Đại Thành
...
Áo Mới Cà Mau Ngọc Kiều Oanh
...
Đoản Xuân Ca Ngọc Kiều Oanh
...
Thương Lắm Mình Ơi Ngọc Kiều Oanh
...
Đường Về Hai Thôn Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
...
Lạy Phật Quan Âm Ngọc Kiều Oanh
...
...
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Lê Sang - Ngọc Kiều Oanh
...
Hương Tóc Mạ Non Ngọc Kiều Oanh
...
Người Đã Như Mơ Ngọc Kiều Oanh
...
Lòng Mẹ Ngọc Kiều Oanh
...
Miền Tây Quê Tôi Ngọc Kiều Oanh
...
Mẹ Từ Bi Ngọc Kiều Oanh