...
Như Nhánh Lục Bình Thạch Thảo
...
Xót Xa Mình Ên Thạch Thảo
...
Tình Mãi Trao Anh Thạch Thảo
...
Cao Cung Lên Vũ Hoàng
...
Đạo Nghĩa Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Noel Buồn Nhất Vũ Hoàng
...
Đa Nghi Như Vợ Tui Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
...
Ghen Tuông Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
...
Mộng Thắm Duyên Tình Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Lời Con Xin Chúa Thạch Thảo - Vũ Hoàng