...
Lỡ Yêu Xa Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
10 Năm Chữ Tình Chữ Nghĩa Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Đón Xuân Mới Khưu Huy Vũ - DK Lâm
...
Bao La Tình Chúa Khưu Huy Vũ
...
Tình Yêu Thiên Chúa Khưu Huy Vũ
...
Về Thăm Quê Mẹ Khưu Huy Vũ
...
Mực Tím Mồng Tơi Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
...
Tình Xưa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tình Bạn Thân Khưu Huy Vũ - Huỳnh Tân
...
Chút Kỷ Niệm Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Ăn Năn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Đắp Mộ Cuộc Tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Đoạn Tái Bút Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Trả Hết Ân Tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Về Quê Ngoại Remix Nhiều ca sĩ