...
Hoàng Hôn Màu Tím Ngô Quốc Linh
...
Hoa Sứ Nhà Nàng Ngô Quốc Linh
...
Nỗi buồn hoa phượng Ngô Quốc Linh
...
...
Hạnh Phúc Quanh Đây Lưu Nhật Hào - Ngô Quốc Linh
...
Hạnh Phúc Đơn Sơ Ngô Quốc Linh
...
Hai Quê Một Nỗi Niềm Khưu Huy Vũ - Ngô Quốc Linh
...
...
...
Đường Tình Đôi Ngả Ôn Bích Hà - Ngô Quốc Linh
...
...
Đừng Bỏ Anh Mà Đi Ngô Quốc Linh - Sơn Ngọc
...
Dòng Đời Ngô Quốc Linh
...
Đời Là Bể Dâu Ngô Quốc Linh
...