...
Khát Vọng Tình Yêu Lê Anh Dũng
...
Dòng Sông Không Trôi Lê Anh Dũng
...
Thương Mẹ Nhiều Lê Anh Dũng
...
Xanh Bạc Mái Đầu Lê Anh Dũng
...
Mùa Thu Cho Em Lê Anh Dũng
...
Chiếc Lá Cuối Cùng Lê Anh Dũng
...
Hương Xưa Lê Anh Dũng
...
Anh Còn Yêu Em Lê Anh Dũng
...
...
Cô Hàng Cà Phê Lê Anh Dũng
...
Nắng Chiều Lê Anh Dũng
...
...
Cô Láng Giềng Lê Anh Dũng
...
Lớn Lên Cùng Mẹ Lê Anh Dũng
...
Một Thời Của Mẹ Lê Anh Dũng