...
Hái Hoa Chung Tình Đông Nguyễn
...
Kết Nối Đông Nguyễn
...
Không Giờ Đông Nguyễn
...
Hôm Nay Anh Cưới Em Đông Nguyễn
...
Mùa Lễ Yêu Thương Đông Nguyễn
...
Hỏi Xuân Đông Nguyễn
...
Tương Tư Nàng Ca Sĩ Đông Nguyễn
...
...
LK Tuổi Học Trò Nhiều ca sĩ
...
LK Mưa Nửa Đêm Nhiều ca sĩ
...
...
Yêu Mãi Ngàn Năm Như Thủy - Đông Nguyễn
...
Tình Yêu Và Nỗi Nhớ Đông Nguyễn
...
Biết Bao Giờ Đông Nguyễn
...
Tàu Anh Qua Núi Đông Nguyễn