...
...
...
Xuân Tha Phương Fony Trung
...
Xuân Tơ Duyên Fony Trung
...
...
Xuân Đất Khách Fony Trung
...
...
...
...
OK Yêu Fony Trung
...
...
Khúc Nhạc Ngày Xuân Fony Trung - Kim Thư
...
Chìm Đò Fony Trung
...
Căn Nhà Dĩ Vãng Fony Trung - Thảo My
...
Thành phố buồn remix Fony Trung - Nhiều Ca Sỹ