...
...
Hành Trình Trên Đất Phù Sa (Remix) Hồ Việt Trung - Khưu Huy Vũ
...
Em Của Ngày Hôm Nay (Remix) A Tuân - Hồ Việt Trung
...
Anh đơn giản lắm Hồ Việt Trung
...
Cafe đắng trở lại remix Hồ Việt Trung
...
Trái tim ngục tù remix Hồ Việt Trung
...
Không đẹp mà độc Hồ Việt Trung
...
Em Của Ngày Hôm Nay A Tuân - Hồ Việt Trung
...
...
Nhốt Em Vào Tim Hồ Việt Trung
...
Chuyện Tình Facebook Hồ Việt Trung
...
Chỉ Là Ảo Giác Hồ Việt Trung