...
Chú rể không là anh Khắc Quốc Hải
...
Mẹ Gò Công Khắc Quốc Hải
...
Vợ Tôi Khắc Quốc Hải
...
Mừng tuổi mẹ Nguyễn Ngọc Sơn - Khắc Quốc Hải
...
Mèo hoang Nhiều ca sĩ
...
Cõi nhớ Khắc Quốc Hải - Thảo Vy
...
Tình nghèo có nhau Khắc Quốc Hải
...
Bao giờ em quên Khắc Quốc Hải
...
Không giờ rồi Khắc Quốc Hải - Thảo Vy
...
Hái hoa rừng cho em Hoàng Mai Trang - Khắc Quốc Hải