...
Cô Độc Quốc Bảo - Trini
...
Bỏ Quên Quốc Bảo - Trini
...
Vỡ Giấc Mơ Đôi Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
...
Vắng Anh Quốc Bảo - Trini
...
Say Quốc Bảo - Trini
...
Một Cơn Mơ Qua Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
...
Bơ Vơ Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
...
...
Miền tây quê tôi Quốc Bảo