...
Ba Tôi Trương Phi Hùng
...
Chiếc Bánh Bò Trương Phi Hùng
...
Tân Đồi Thông Hai Mộ Trương Phi Hùng
...
Phi Điệp 5 Cánh Trắng Trương Phi Hùng
...
Nước Mắt Của Mẹ Trương Phi Hùng
...
Lạc Dấu Trương Phi Hùng
...
Quay Đầu Là Bờ Trương Phi Hùng
...
Tân Hàn Mặc Tử Trương Phi Hùng
...
Vắng Em Đời Ngỡ Ngàng Trương Phi Hùng
...
...
Điệu buồn đêm trăng Trương Phi Hùng
...
Đời phòng trọ (Ca cổ) Trương Phi Hùng
...
Màu xác phượng rơi Trương Phi Hùng
...
Nỗi buồn dưới trăng Trương Phi Hùng
...
Biển tình Trương Phi Hùng