...
Bần Hoàng Minh Thắng
...
Thương Về Cố Đô Hoàng Minh Thắng
...
Hai Lối Mộng Hoàng Minh Thắng
...
Thua Một Người Dưng Hoàng Minh Thắng
...
Biển Tình Hoàng Minh Thắng
...
Lạy Phật Quan Âm Hoàng Minh Thắng
...
Nội Tôi Hoàng Minh Thắng
...
Ru Nửa Vầng Trăng Hoàng Minh Thắng
...
Đắp Mộ Cuộc Tình Hoàng Minh Thắng
...
Gõ Cửa Trái Tim Hoàng Minh Thắng
...
Nhớ Người Yêu Hoàng Minh Thắng
...
Xin Thời Gian Qua Mau Hoàng Minh Thắng
...
Thuyền Xa Bến Đỗ Hoàng Minh Thắng
...
Cỏ Úa Hoàng Minh Thắng
...
Chim Trắng Mồ Côi Hoàng Minh Thắng