...
...
Chung một mái nhà Nguyễn Minh Anh
...
Ước hẹn chiều đông Nguyễn Minh Anh
...
Bao la tình người Nguyễn Minh Anh
...
Nghĩa Mẹ Tình Cha Nguyễn Minh Anh
...
Mơ một ngày mai có nhau (ver 1) Phi Thanh Vân - Nguyễn Minh Anh