...
Ký ức trong anh Tường Quân
...
Vợ ơi em ở đâu Tường Quân
...
Hãy quên anh và xa anh Tường Quân