...
Tình như chiêm bao Uyên Trang - Duy Mạnh
...
Một Lần Dang Dở Uyên Trang
...
Tàu Về Quê Hương Nhiều ca sĩ
...
Sông Quê Mạnh Quỳnh - Uyên Trang
...
...
Về Miền Tây Nhiều ca sĩ
...
Về Quê Uyên Trang
...
Về Quê Ngoại Nhiều ca sĩ
...
...
...
Đất Nước Uyên Trang
...
...
...
Cánh Thiệp Đầu Xuân Uyên Trang - Khánh Bình
...