...
...
...
...
Mẹ Tôi Trọng Tấn
...
Ngày Mùa Trọng Tấn
...
Lòng Mẹ Trọng Tấn
...
Gửi Nắng Cho Em Trọng Tấn
...
Hà Nội Trong Tôi Trọng Tấn
...
Người về thăm quê Trọng Tấn
...
Nhớ Về Hà Tĩnh Trọng Tấn
...
...
...
Nơi ấy quê mình Trọng Tấn
...
Chiếc Nón Ba Tầm Trọng Tấn
...