...
Thần tài đến Phương Trang
...
Xuân họp mặt Phương Trang
...
Xuân và tuổi trẻ Phương Trang
...
Ô kìa đời bỗng vui Phương Trang
...
Tình chấp nhận Phương Trang
...
Bến Bờ Hạnh Phúc Phương Trang
...
...
Lòng mẹ Phương Trang
...
Tạm biệt chim én Phương Trang
...
...
...
Mẹ Yêu Phương Trang
...
Tiền Phương Trang
...
Lang Thang Phương Trang