...
Trân Quý Hà Huy Hiếu
...
Dấu Chân Hà Huy Hiếu
...
Cùng Nhau Đón Tết Hà Huy Hiếu
...
Sẽ Là Tốt Hơn Hà Huy Hiếu
...
Sau Hôm Nay Hà Huy Hiếu
...
Chẳng Đủ Dũng Khí Hà Huy Hiếu
...
...
Phai Nắng Hà Huy Hiếu - Nguyễn Trọng Hà