...
Ru Lại Câu Hò Dương Hồng Loan
...
Tự tình quê hương Dương Hồng Loan
...
Như nhánh lục bình Dương Hồng Loan
...
Một thoáng duyên quê Dương Hồng Loan
...
Quê hương ba miền Dương Hồng Loan
...
Câu hò điệu lý còn đây Dương Hồng Loan
...
Cô Út theo chồng Dương Hồng Loan
...
Tết miền tây Dương Hồng Loan
...
Mưa tự tình Dương Hồng Loan
...
Tình Hạ Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Không Bao Giờ Tôi Quên Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Tôi Yêu Long An Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Nghĩa Trăm Năm Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn
...
Sầu Lẻ Bóng 2 Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Về Thăm Quê Hương Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan