...
Là Bao Xa Rapper Khói - Black Apple
...
Như Chưa Bao Giờ Rapper Khói
...
Nếu Em Ở Lại Rapper Khói
...
Mưa Ơi Rapper Khói
...
Tháng 1 Của Anh Rapper Khói
...
Tháng 12 Của Anh Rapper Khói
...
Tháng 4 Của Anh Rapper Khói
...
Hạ Will - Rapper Khói
...
...
Tháng 2 Của Anh Rapper Khói
...
Tháng 3 Của Anh Rapper Khói
...
Tháng 11 Của Anh Rapper Khói
...
...
...
Bee Rapper Khói