...
Vài Năm Trước Rapper Khói
...
Và Anh Ước Rapper Khói
...
Quên Em Rapper Khói
...
...
Tháng 5 Của Anh Rapper Khói
...
Tháng 7 Của Anh (Remix) Masew - Rapper Khói
...
Vì Biết Đâu Anh Buồn Rapper Khói - Two
...
Hạ (Mashup) Will - Rapper Khói
...
Nơi Bình Yên Nhất Rapper Khói
...
Như Ngày Đó (Beat) Nhiều ca sĩ
...
Tháng 9 Của Anh Rapper Khói
...
Bình Minh Táo - Rapper Khói
...
...
...