...
Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Việt Hoàn - Anh Thơ
...
Tôi Với Quê Tôi Việt Hoàn
...
...
Mừng Tuổi Mẹ Việt Hoàn
...
...
Nón Ba Tầm Việt Hoàn
...
Cô Hàng Nước Việt Hoàn
...
Đường về hai thôn Việt Hoàn - Anh Thơ
...
Những Ánh Sao Đêm Việt Hoàn
...