Bùi Trung Đẳng - Ngọc Kiều Oanh
Kẻ Thứ Ba Ngọc Kiều Oanh
Nỗi Lòng Phận Gái Ngọc Kiều Oanh
Gió Bạc Xứ Người Bùi Trung Đẳng
Lên Sài Gòn Sắm Tết Ngọc Kiều Oanh - Bùi Trung Đẳng
Đừng Buồn Nghe Em Bùi Trung Đẳng - Kim Song Loan
Tình Lúa Duyên Trăng Ngọc Kiều Oanh - Phi Đằng
Mùa Hoa Cưới Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
Tình Lúa Duyên Trăng Ngọc Kiều Oanh
Mình Ơi Ngọc Kiều Oanh
Hương Xuân Bùi Trung Đẳng - Kim Song Loan
Tân Cổ - Phải Lòng Con Gái Bến Tre Nguyên Hùng - Ngọc Kiều Oanh