...
...
Bài Ca Tết Cho Em Hoàng Tú Minh
...
Mừng Tuổi Mẹ Hoàng Tú Minh
...
Chỉ Cần Em Bình An Khánh Phương - Hương Ly
...
...
...
Tình Lúa Duyên Trăng Xuân Trang - Hoàng Tú Minh
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Hoàng Tú Minh
...
Nỗi Buồn Hoa Phượng Hoàng Tú Minh
...
Vi Trong Nghich Canh Hoàng Tú Minh
...
Tiếng Khóc Trẻ Thơ Hoàng Tú Minh
...
...
Chắp Vá Hương Ly
...
Yêu là thế ư Hương Ly
...
Thế Thái Hương Ly