...
...
Sầu tím thiệp hồng Lâm Gia Bảo
...
Hạnh phúc đơn sơ Lâm Gia Bảo
...
Nữa đêm ngoài phố Lâm Gia Bảo
...
Bà xã tôi number one Lâm Gia Bảo
...
Thương nhớ mợ hai Lâm Gia Bảo
...
Ông xã em number one Lâm Gia Bảo
...
...
Hoa tím bằng lăng Lâm Gia Bảo
...
Giọt lệ đài trang Lâm Gia Bảo
...
...
...
Vầng trăng khóc Lâm Gia Bảo
...
Ra giêng anh cưới em tân cổ Lâm Gia Bảo - Thúy Loan
...
Bạc trắng lửa hồng tân cổ Lâm Gia Bảo - Thúy Loan