...
Thằng Bé Mồ Côi Hoàng Minh Thắng
...
Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Hoàng Minh Thắng
...
...
Vẫn Mong Người Về Hoàng Minh Thắng
...
Trên Dòng Sông Nhỏ Hoàng Minh Thắng
...
Xót Xa 2 (Giọng Huế Ver.) Hoàng Minh Thắng
...
Nghề Tôi Tài Xế Hoàng Minh Thắng
...
Phi Trường Biệt Ly Hoàng Minh Thắng
...
Hoa Mười Giờ Hoàng Minh Thắng
...
Ngoại Tôi Hoàng Minh Thắng
...
Con Trai Hoàng Minh Thắng
...
Thà Rằng Như Thế Hoàng Minh Thắng
...
Cắn Rứt Hoàng Minh Thắng
...
Vầng Trăng Cô Đơn Hoàng Minh Thắng
...
Cầu Mong Em Hạnh Phúc Hoàng Minh Thắng