...
Đừng Nhắc Chuyện Lòng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Tình Anh Vũ Hoàng
...
Tuyệt Tình Vũ Hoàng
...
...
Tôi Vẫn Nhớ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Vẫn Mong Mình Có Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Thiên Đường Tình Yêu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Tình Lỡ Vũ Hoàng
...
Chờ Đông Vũ Hoàng
...
Tiễn Đưa Vũ Hoàng
...
Suy Tư Một Mình Vũ Hoàng
...
Có Lẽ Nào Vũ Hoàng
...
...
Ta Đã Lạc Mất Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Phượng Buồn Lối Xưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng