...
Lời Tỏ Tình Đầu Xuân Trường Sơn - Kim Thư
...
Em Về Thấy Mùa Xuân Trường Sơn
...
Khúc Nhạc Ngày Xuân Trường Sơn - Kim Thư
...
Xuân Họp Mặt Trường Sơn - Kim Thư
...
Xuân Đẹp Làm Sao Trường Sơn - Kim Thư
...
Tình Em Mùa Xuân Trường Sơn - Kim Thư
...
Ơn Cha Trường Sơn
...
Nắng Lên Xóm Nghèo Trường Sơn
...
Mưa Bụi Trường Sơn - Giáng Tiên
...
...
Đắp Mộ Cuộc Tình Trường Sơn
...
Bài Ca Tết Cho Em Trường Sơn
...
Gọi Đò Trường Sơn - Tuấn Tú
...
Không Giờ Rồi Trường Sơn - Kim Thư
...
Gõ Cửa Trái Tim Trường Sơn - Kim Thư