...
...
Hát Về Anh Đàm Vĩnh Hưng
...
Hương Thầm Đàm Vĩnh Hưng
...
...
Khi đã yêu Đàm Vĩnh Hưng
...
Đừng Yêu Anh Đàm Vĩnh Hưng - Tina Tình
...
...
Đêm cô đơn Đàm Vĩnh Hưng
...
Đừng buồn ta hỡi Đàm Vĩnh Hưng
...
Con Yêu (Remix) Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
...
Ga chiều phố nhỏ Đàm Vĩnh Hưng
...
...
Đôi Mắt Đàm Vĩnh Hưng
...
Cuộc Tình Lầm Lỗi Đàm Vĩnh Hưng
...