...
Ai khổ Vì Ai Như Phượng
...
Em Vẫn Mong Chờ Anh Như Phượng
...