...
Hồn quê VŨ HẢI
...
Hoa Panxê VŨ HẢI - Chế Khanh
...
Gõ cửa trái tim Kim Sa - VŨ HẢI
...
...
Duyên kiếp VŨ HẢI
...
...
...
...
...
...
Mối tình đầu VŨ HẢI
...
...
Cà phê miệt vườn VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang
...
Bai ca tet cho em VŨ HẢI
...
Anh thuong co Ut dua do VŨ HẢI - Lưu Ánh Loan