...
...
...
...
...
Miền Trung Ơi Lê Sang
...
Nhạt Nắng Lê Sang
...
...
...
...
...
...
...
Yêu Cái Mặn Mà Lê Sang - Khưu Thúy
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Lê Sang - Tố My
...
Mộng Ước Đôi Ta Lê Sang - Lưu Ánh Loan