...
Hạ Thương Lê Sang
...
Giận Hờn 2 Lê Sang
...
Yêu Người Chung Vách Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Yêu Cái Mặn Mà Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Qua Cầu Cửa Đại Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Tình Ấm Chiều Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
...
Hương Tóc Mạ Non Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Hương Sầu Riêng Muộn Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Những Trái Tim Hồng Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
LK Bài Ca Kỷ Niệm Lê Sang - Trường Sơn
...
Tình Lúa Duyên Trăng Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Mùa Xuân Xôn Xao Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Cô Hàng Xóm Nhiều ca sĩ
...
Giã Từ Mai Tuấn - Lê Sang