...
Gõ Cửa Trái Tim Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Đính Ước Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Trai Miền Trung Gái Miền Tây. Lê Sang - Giáng Tiên
...
...
...
Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
...
...
Thương Lại Càng Thương Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Người Đã Như Mơ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Mùa Xuân Xa Quê Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Ghen Vợ Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Lê Sang - Kim Chi