...
...
Hai Mùa Noel Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Đưa Em Vào Hạ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
LK Mời Anh Về Thăm Quê Em Dương Hồng Loan - Trí Quang
...
...
...
Xuân Quê Ta Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Thôi Em Hãy Về Đi Lê Sang - Lâm Bảo Phi
...
Đôi Vợ Chồng Quê Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Gõ Cửa Trái Tim Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Đính Ước Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Trai Miền Trung Gái Miền Tây. Lê Sang - Giáng Tiên
...
...